Prawo Karne

Sprawy karne – adwokat Piaseczno

Szukasz adwokata od spraw karnych ?

Reprezentacja Klientów w sprawach karnych, bez względu na to w jakim charakterze występujesz w takim postępowaniu, to jeden z głównych obszarów mojej praktyki zawodowej.

Kancelaria adwokata Patricka Wilhelmsen z siedzibą w Piasecznie i Warszawieświadczy usługi w zakresie obrony podejrzanych i oskarżonych w sprawach karnych – wszystkich, bez względu na rodzaj postawionego zarzutu oraz stopień skomplikowania sprawy.  

Oferta kancelarii skierowana jest również do osób pokrzywdzonych przestępstwem, które potrzebują pełnomocnika – adwokata w sprawie karnej przeciwko sprawcy przestępstwa, należycie reprezentującego ich interesy i dążącego do sprawiedliwego rozstrzygnięcia, w tym do uzyskania możliwie najwyższego zadośćuczynienia lub odszkodowania.

Jako adwokat w sprawach karnych Piaseczno, podejmuję się również reprezentacji osób pokrzywdzonych przestępstwem, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych oraz oskarżycieli subsydiarnych.

Nie wszyscy też wiedzą, że w sprawach karnych adwokat występować może także jako pełnomocnik świadka, jeżeli wymaga tego ochrona interesów świadka w toczącym się postępowaniu karnym.

Jaki jest obszar działalności Patricka Wilhelmsen – adwokata w sprawach karnych ?

Kancelaria świadczy usług na terenie całego kraju, natomiast główny obszar w jakim reprezentuję swoich klientów jako adwokat w sprawach karnych to Piaseczno i Warszawa.

W czym pomagamy?

  • Już od wczesnych etapów postępowania karnego, w tym bezpośrednio po zatrzymaniu podejrzanego w sprawie karnej, adwokat podejmuje się obrony interesów klienta. Ten wczesny etap postępowania jest szczególnie ważny, przez co w sprawie karnej nie powinieneś w żadnym wypadku zwlekać z wyznaczeniem adwokata do czasu, aż sprawa trafi do sądu. Im wcześniej to uczynisz, tym obrońca ma większe pole manewru w zakresie wypracowania dobrej i konsekwentnej linii obrony.
  • Jako adwokat od spraw karnych Piaseczno, świadczę usługi pomocy prawnej w postępowaniach nadzorowanych albo prowadzonych przez prokuratury wszystkich szczebli, jak też prowadzonych przez policję oraz finansowe organy postępowania przygotowawczego.
  • w sprawach karnych obejmuję swoich Klientów wsparciem również na dalszym etapie postępowania – zarówno przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym.

Sprawy karne Piaseczno, Warszawa i okolice

Reprezentacja klientów w sprawach karnych, prowadzona przez Patricka Wilhelmsen – adwokata od spraw karnych w Piasecznie, Warszawie i okolicach, świadczona jest w zakresie kompleksowym i obejmuje wszystkie przestępstwa stypizowane w kodeksie karnym, przy czym zasadniczy obszar praktyki skoncentrowany jest na przestępstwach tzw. białych kołnierzyków (white- collar crime), przestępstwach gospodarczych oraz przestępczości zorganizowanej.

Kancelaria Adwokata od spraw karnych Piaseczno Patricka Wilhelmsen zajmuje się między innymi obroną w sprawach karnych, które dotyczą następujących przestępstw:

1)      przeciwko obrotowi gospodarczemu niegospodarność, łapownictwo gospodarcze, oszustwo kredytowe, wyłudzenie odszkodowania, zmowy przetargowe, udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzycieli, faworyzowanie wierzycieli, pranie brudnych pieniędzy;

2)      przeciwko wiarygodności dokumentów  fałszerstwo dokumentów (tzw. fałsz materialny), poświadczenie nieprawdy (tzw. fałsz intelektualny), poświadczenie nieprawdy w fakturze, a także użycie podrobionego albo sfałszowanego dokumentu;

3)Przeciwko porządkowi publicznemu -obejmuje następujące sprawy karne: udział w zorganizowanej grupie przestępczej, udział w zbiegowisku, publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa, publiczne znieważenie, propagowanie ustroju faszytowskiego oraz nawoływanie do nienawiści.

·         4)      przeciwko ochronie informacji 

ujawnienie lub wykorzystanie tajemnicy służbowej, nielegalne uzyskanie informacji;

4)      przeciwko wymiarowi sprawiedliwości  składanie fałszywych zeznań, składanie fałszywego oskarżenia, tworzenie fałszywych dowodów;

5)      przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi  fałszowanie pieniędzy, innych środków płatniczych i papierów wartościowych;

6)    przeciwko życiu i zdrowiu obejmuje następujące sprawy karne: zabójstwo, nieumyślne spowodowanie śmierci, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, udział w bójce lub pobiciu, narażenie na niebezpieczeństwo;

7)      uregulowanych w pozakodeksowych przepisach karnych. – – w szczególności sprawy dotyczące obrotu środkami odurzającym i substancjami p)sychotropowe oraz ich posiadania.

 

pomnik w czerni

Sprawy karne skarbowe – polecany adwokat Piaseczno

Kancelaria Adwokata od spraw karnych Patricka Wilhelmsen ma doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych skarbowych w zakresie najczęściej popełnianych przestępstw / wykroczeń skarbowych dotyczących m.in.:

  • uchylania się od opodatkowania;
  • podania nieprawdy lub zatajenie prawdy w deklaracjach podatkowych;
  • uporczywego niewpłacania podatków w terminie;
  • wystawiania nierzetelnych faktur oraz posługiwania się nimi;
  • niewpłacenia przez płatnika pobranego podatku w terminie.

Kontakt i lokalizacja kancelarii

Kancelaria Adwokacka Patrick Wilhelmsen

Lokalizacja: Rozbrat 34/36 lok. 95, 00 – 429 Warszawa

Filia w Piasecznie: Zaleśna 20, 05-502 Piaseczno

logo_firmy

508 920 164

adwokat@wilhelmsen.com.pl